KidsProef on tour 2018: in één dag 1000 kinderen KidsProef

Net als vorig jaar, werd ook dit jaar de KidsProef on tour gedaan. Samen met alle ambassadeurs konden vandaag 32 basisschoolklassen, zo’n 1000 basisschoolleerlingen, de KidsProef les krijgen.

Leren en bewust maken van wat biologisch is
Leren over verantwoorde voeding, de stoffen die je nodig hebt, suiker, maar ook voeding van de toekomst. Biologisch maakt vanzelfsprekend onderdeel uit van het programma. “De ambassadeurs kunnen terugkijken op een geslaagde dag met veel enthousiaste reacties. De kinderen gaven aan het leerzaam én leuk te vinden na afloop van de les. Dat is zó leuk om te horen. Erg fijn dat ook dit jaar KidsProef on tour een succes is. Hoe dan ook is het interessant en van belang om met kinderen in gesprek te gaan over wat zij al weten over verantwoord eten en ze nog bewuster te maken op dit vlak”, aldus Saskia van Rijn, medeorganisator van de KidsProef dag. Maarten de Leng, Directeur Commercie en Duurzaamheid bij de Smaakspecialist, geeft aan dat KidsProef door middel van van dit lespakket kan bijdragen aan de bewustwording van kinderen over lekker en verantwoord: “Het belangrijkste is dat kinderen door te laten proeven zelf kunnen ervaren dat biologisch ook echt lekker is.”

Geen vingerwijzen
Ook de medewerkers van de Smaakspecialist waren vandaag ambassadeur van KidsProef. Van belang is dat binnen de les van KidsProef niet aan ‘vingerwijzen’ wordt gedaan. Maarten: “We zijn vooral vóór verantwoord en biologisch. Het doel is om uiteindelijk alle basisscholen ‘KidsProef’ te maken”, benadrukt hij. “Het is fijn als KidsProef de motor hierin is, maar ook andere initiatieven zijn uiteraard welkom. Ons lesprogramma is professioneel ontwikkeld in samenwerking met docenten. We geven het hele jaar door les.” Volgens Maarten is educatie en inspiratie al sinds jaar en dag verbonden met het merk Smaakt. “Het is een continu proces, KidsProef maakt onderdeel uit van onze missie.”

Ambassadeurs 
De ambassadeurs van KidsProef geven les door het hele land heen. “Veel ambassadeurs komen uit de grote online community van Smaakt. Daartoe behoren ook veel ouders. De ambassadeurs krijgen van ons een KidsProef-box. Die hebben ze nodig om de lessen te verzorgen. En alle ambassadeurs worden door ons getraind. Inmiddels hebben op deze wijze al duizenden kids les gekregen”

Meer informatie? Neem contact op met Maarten de Leng: maarten@desmaakspecialist.nl